Avspelning

LED blinkar

Blinkar rött.

Förstärkarkretsen i den här enheten fungerar inte. Stäng av strömmen och kontakta reparatör.

Blinkar orange.

Tid och veckodag är felaktiga på grund av bortkopplad ström, uppdaterad firmware osv. och behöver justeras. Kontrollera nätverksanslutningen och justera klockan och veckodagen. länk

Tillbaka upp