Avspelning

Ansluta A-högtalaren (Standardanslutning, Parallellt bryggkopplad (BTL))

Conne SP A MCR612

Om funktionen parallellt BTL

Med funktionen parallellt BTL kan du driva högtalarna till respektive kanal via enhetens 4 inbyggda förstärkare och därigenom åstadkomma hög ljudkvalitet med dämpningskraft. Välj “Parallellt bryggkopplad (BTL)” från “Högtalarkonfiguration” – “Förstärkarläge” i inställningsmenyn. länk

För att inte använda parallellt BTL väljer du “Standard (A, B, eller A+B)” från “Högtalarkonfiguration” – “Förstärkarläge” i inställningsmenyn. länk

Tillbaka upp