Avspelning

Uppspelning av spår i vald ordning (Programmerad uppspelning)

Upp till 25 spår kan programmeras.

I stoppläget trycker du på PROGRAM.

“Program” visas på displayen.

Använd 0 – 9, +10 för att välja spår.

Bracket Open Exempel Bracket Close

Spår 4 : Tryck på 4 om du vill välja spår 4.

Spår 12 : Tryck på +10 och 2 i följd om du vill välja spår 12.

Tryck på Triangle Right / Pause .

Uppspelningen startar i den programmerade ordningen.

Tryck på RANDOM Icon RANDOM under tiden som den programmerade uppspelningen är stoppad för att gå in i slumpmässigt uppspelningsläge. Om du trycker på Triangle Right / Pause under programmerad uppspelning spelas de programmerade spåren upp i slumpmässig ordning.

Om du trycker på REPEAT Repeat under programmerad uppspelning spelas de programmerade spåren upp upprepade gånger i den valda ordningen.

OBSERVERA

Programmeringen tas bort när skivfacket öppnas eller strömmen stängs av.

Kontrollera ordningen för programmerade spår

I stoppläget trycker du på Skip-Right .

När du trycker på Skip-Right visas spåren på skärmen i den ordning som du programmerat dem.

Rensar de programmerade spåren

I stoppläget trycker du på CLEAR.

Det senaste programmerade spåret raderas varje gång knappen trycks in.

Du kan även välja vilket spår som ska rensas genom att trycka på Skip-Right .

Ta bort alla programmerade spår

I stoppläget trycker du på PROGRAM.

Tillbaka upp