Avspelning

Automatisk scanning av DAB-stationer

Tryck på OPTION när DAB tas emot.

En meny med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Sök automatiskt” och tryck därefter på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Starta” och tryck därefter på ENTER.

Börjar söka efter DAB-stationer.

Tillbaka upp