Avspelning

Nätverksinformation

Visar nätverksinformation.

Eget namn / Anslutning / SSID  (Wifi-signalstyrka) / DHCP / IP-adress / Mac-adress  (Ethernet) / Mac-adress  (Wifi)

Tillbaka upp