Avspelning

Återkoppla till den här enheten från en Bluetooth-enhet

När sammankopplingen är slutförd kan Bluetooth-enheten anslutas utan att något behöver göras med den här enheten.

Detta behöver även göras om du spelar upp från en annan Bluetooth-enhet.

Om en Bluetooth-enhet är ansluten ska Bluetooth-inställningen på den inaktiveras för att koppla bort den.
Aktivera Bluetooth-inställningen på den Bluetooth-enhet som ska anslutas.
Välj den här enheten från Bluetooth-enhetens lista på din Bluetooth-enhet.
Spela upp musik med valfri app på din Bluetooth-enhet.

När strömmen till den här enheten och Bluetooth-funktionen på den här enheten slås på, byts ingångskällan automatiskt till “Bluetooth” om en Bluetooth-enhet är ansluten.

När inställningen “Nätverkskontroll” på den här enheten är inställd på “På” och en Bluetooth-enhet ansluts och spelas upp när enheten står i standbyläge, aktiveras enheten automatiskt. länk

Tillbaka upp