Avspelning

Tidsdisplayen blinkar

Tidsdisplayen blinkar.

Tid och veckodag är felaktiga på grund av bortkopplad ström, uppdaterad firmware osv. och behöver justeras. Kontrollera nätverksanslutningen och justera klockan och veckodagen. länk

Tillbaka upp