Återställa nätverksinställningar

Om det inte går att spela upp nätverksinnehåll eller om enheten inte kan ansluta till nätverket kan en lösning vara att starta om enheten. Vi rekommenderar att du startar om enheten innan du återställer den till standardinställningarna. länk

Om det inte hjälper att starta om enheten kan du försöka med nedanstående steg.

Nätverksinställningar återställs till fabriksinställningarna. Gör om inställningarna.

Men menyn “Ljud”-inställningarna inte återställs.

Ope network settings MCR612
Tryck på Power Button på huvudenheten för att slå på enhetens ström.
Tryck på INPUT på enheten för att välja “Internet Radio”, “Music Servers” eller “USB Music”.
Håll knapparna BACK och Power Button på enheten nedtryckta i minst 3 sekunder med strömmen påslagen.
Avlägsna fingrarna från knapparna när “Vänta...” visas på skärmen.
Displayen visar “Avslutad” när återställningen är slutförd.
OBSERVERA

Slå inte av strömmen innan återställningen är slutförd.

Tillbaka upp