Avspelning

Spela upp skivor

Uppspelningsbar media

CD

Logo CD

CD-R

Logo CD-R

CD-RW

Logo CD-RW
OBSERVERA

Vissa skivor och inspelningsformat kan inte spelas.

Skivor som inte har stängts kan inte spelas.

Tillbaka upp