Avspelning

Välja ingångskälla

Tryck på ingångsväljaren för den källa som ska spelas upp.

Vald ingångskälla visas på displayen.

Enheten växlar mellan DAB och FM varje gång TUNER trycks in.

Enheten växlar mellan Optisk In 1 och 2 varje gång OPTICAL IN trycks in.

Du kan även välja ingångskälla genom att trycka på INPUT på huvudenheten.

Tillbaka upp