Avspelning

Information

Varningsmeddelanden

Anger om meddelandet ska visas på bildskärmen när strömmen slås på.


(Standard):

Meddelanden visas.

Av:

Meddelanden visas inte.

Kontrollera meddelanden

Skärmmeddelanden.

Tillbaka upp