Avspelning

Högtalarkonfiguration

Indikera högtalarnärvaro och välj högtalarstorlekskategorier baserat på basåtergivningskapacitet.

Förstärkarläge

Enheten är utrustad med fyra utgångskanaler (SPEAKERS A (L/R), SPEAKERS B (L/R)) med utrymme för max. två högtalarpar som stödjer ett flertal uppspelningslägen. Anslut and konfigurera högtalarna för önskat uppspelningsläge på förhand.

Standard (A, B, eller A+B)
(Standard):

När antingen SPEAKERS A- eller SPEAKERS B-anslutningarna används (Ansluta A-högtalaren (Standardanslutning, Parallellt bryggkopplad (BTL))länk, Ansluta B-högtalarenlänk) och när SPEAKERS A- och B-anslutningarna används som 2 högtalarpar i en flerhögtalaranslutning ska länk väljas.

Parallellt bryggkopplad (BTL):

Högtalarna till respektive kanal drivs av fyra inbyggda förstärkare, vilket är effektivt när funktionen parallellt BTL används för att åstadkomma hög ljudkvalitet med dämpningskraft. Välj detta när högtalarna är anslutna till SPEAKERS A. länk

Anslut inte någon högtalare till SPEAKERS B när “Parallellt bryggkopplad (BTL)” är valt.

Bi-Amp:

Bi-amp-funktionen aktiveras. Välj när bi-amp används. länk

Återgivning

Växlar frekvensegenskaper hos högtalarens utljud. Ställ in efter önskemål.

Normal
(Standard)

Egenskaperna är platta.

Ljudläge 1 :

Kapar låga frekvenser 40 Hz och nedåt med
-12 dB/okt.

Ljudläge 2 :

Kapar låga frekvenser 60 Hz och nedåt med
-12 dB/okt.

Ljudläge 3 :

Kapar låga frekvenser 80 Hz och nedåt med
-12 dB/okt.

Ljudläge 4 :

Kapar låga frekvenser 100 Hz och nedåt med –12 dB/oct.

När “Högtalarkonfiguration” - “Förstärkarläge” är inställt på “Standard (A, B, eller A+B)” kan SPEAKERS A/B-anslutningarna konfigureras separat.

“Återgivning”-inställningen påverkar inte ljudet i hörlurar eller subwoofer.

Tillbaka upp