Avspelning

Autostarta CD

När du stänger skivfacket kan enheten automatiskt känna av CD-skivan, automatiskt växla ingångskälla till “CD” och påbörja uppspelningen.


(Standard):

Automatisk uppspelning används.

Av:

Automatisk uppspelning används inte.

Tillbaka upp