Avspelning

Justera volymen

Använd VOLUME  kurosankaku Sankaku-Reverse för att justera volymen.

Volymen visas på skärmen.

Du kan även justera volymen genom att trycka på VOLUME  kurosankaku Sankaku-Reverse på huvudenheten.

Tillbaka upp