Avspelning

Rengöring av skivor

Torka av fingeravtryck och smuts från skivan innan du använder den.

Använd ett skivrengöringsmedel eller en mjuk duk för att torka bort fingeravtryck och smuts.

Pict DiscCrearing
OBSERVERA

Använd inte rengöringsspray för vinylskivor eller antistatmedel. Använd inte heller flyktiga kemikalier, som t.ex. bensen eller thinner.

Tillbaka upp