Justera tonen

Tryck på DBB/TONE för att välja vilken tonparameter som ska justeras.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att ställa in “Dynamic Bass Boost”, “Bas”, “Diskant”, “Balans” eller “Source Direct”.

DBB (Dynamic Bass Boost)

På:

Förstärker basljudet (maximalt +8 dB).

Av
(Standard):

DBB-funktionen (Dynamic Bass Boost) används inte.

Bas

Justerar basljudet.

-10 dB – +10 dB (Standard : 0 dB)

Diskant

Justerar diskanten.

-10 dB – +10 dB (Standard : 0 dB)

Balans

Använd White-Arrow-Left   White-Arrow-Right för att ställa in volymbalansen vänster/höger.

Source Direct

På:

Uppspelningsljudet är närmare källans ljud.

Av
(Standard):

Använd inte Source Direct-funktionen.

Även när “Source Direct” är inställd på “På” kan andra inställningar än “Normal” väljas för “Återgivning”. länk

Tillbaka upp