Avspelning

Ljud från digitala enheter kan inte spelas upp (Optisk)

“Lås upp signal” visas på skärmen.

När digitala ljudsignaler inte kan identifieras visas “Lås upp signal”. länk

“Stöds ej” visas på skärmen.

“Stöds ej” visas när ljudsignaler som inte stöds av den här enheten används. Kontrollera formatet för ljudsignalen från din digitala enhet. länk

Tillbaka upp