Avspelning

Slå på strömmen

Tryck på POWER Power Button för att slå på strömmen.

Du kan även trycka på Power Button på huvudenheten för att slå på enheten från standby-läge.

Du kan även trycka på Triangle Right / Pause för att slå på enheten från standbyläge.

Tillbaka upp