Avspelning

Spela filer som lagrats på en USB-minnesenhet

Koppla in ett USB-minne i USB-porten på baksidan.
Tryck på USB för att byta ingångskälla till “USB Music”.
Välj den här enhetens namn.
Bläddra bland musiken på din USB-minnesenhet och välj något att spela.

När du väljer något att spela kommer du att tillfrågas hur du vill köa din musik.

Spela nu:

Infogar objektet i kön efter det spår som spelas och spelar det valda objektet omedelbart.

Spela nu & ersätt kö:

Rensar kön och spelar det markerade objektet omedelbart.

Spela härnäst:

Infogar objektet i kön efter den aktuella låten och spelar den när den aktuella låten slutar.

Lägg till sist i kön:

Lägger till objektet i slutet av kön.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Spela nu” eller “Spela nu & ersätt kö”, tryck därefter på ENTER.

Uppspelning börjar.

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

Triangle Right / Pause

Avspelning / Paus

Square Black

Stopp

Skip-Left Skip-Right

Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Välj alternativ

ENTER

Ändra vald inställning / Avspelning

BACK

Gå upp en nivå i hierarkin

REPEAT Repeat

Upprepad uppspelning

Välj mellan att upprepa ett spår eller att upprepa alla spår

RANDOM Icon RANDOM

Slumpmässig uppspelning

INFO

Byta namn på album och byta filformat

QUEUE

Visar spelkön

OBSERVERA

Observera att Marantz inte påtar sig något som helst ansvar för problem som kan uppstå med data på en USB-minnesenhet när enheten används tillsammans med en USB-minnesenhet.

När ett USB-minne kopplas in i enheten läser enheten in alla filer som finns på USB-minnet. Inläsningen kan ta en stund om USB-minnet innehåller ett stort antal mappar och/eller filer.

Tillbaka upp