Avspelning

Ingångskällan växlas till “Optical In 1” eller “Optical In 2”

Ingångskällan växlas automatiskt till “Optical In 1” eller “Optical In 2” när tv-apparaten som är ansluten till enheten slås på.

Ställ in “Av” på “Spela automatiskt”. länk

Tillbaka upp