Avspelning

Inget visas på enhetens display

Displayen förblir släckt.

Tryck på DIMMER-knappen och byt inställning till något annat än Av. länk

Tillbaka upp