Avspelning

Hörlursförstärkning

Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren. Ställ in detta efter impedansen på de anslutna hörlurarna. Det är lämpligt att ställa in detta på “Låg”-sidan om hörlurarna har låg impedans och på “Hög”-sidan om de har hög impedans.

Hög:

Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren på “Hög”. Ställ in när volymen är för låg, även om ingångsnivån är “Medel”.

Medel
(Standard):

Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren på “Medel”.

Låg:

Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren på “Låg”. Ställ in om volymen är för hög vid fabriksinställningen.

OBSERVERA

Volymen i hörlurarna varierar beroende på inställningen Hörlursförstärkning. Sänk volymen eller stäng av ljudet tillfälligt innan du ändrar den här inställningen om du håller på att spela upp ljud.

Tillbaka upp