Avspelning

Spela upp CD-skivor

Tryck på CD för att byta ingångskälla till “CD”.
Mata in en skiv. länk

Uppspelning startar.

Tryck på OPEN/CLOSE  Triangle-Underline för att öppna/stänga skivfacket.

Du kan även öppna/stänga skivfacket genom att trycka på Triangle-Underline på huvudenheten.

Du kan välja om CD-skivor ska spelas upp automatiskt. länk

OBSERVERA

Placera inte några främmande föremål i skivfacket. Det kan skada den.

Skjut inte in Skivbricka för hand när strömmen är avslagen. Det kan skada den.

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

Triangle Right / Pause

Avspelning / Paus

Square Black

Stopp

Skip-Left Skip-Right

Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår

(Tryck på och håll ned) snabbt bakåt / snabbt framåt

0 – 9, +10

Välj spår

RANDOM Icon RANDOM

Slumpmässig uppspelning

Slumpmässig uppspelning fungerar enbart i stoppat läge.

REPEAT Repeat

Upprepad uppspelning

Byter mellan upprepning av alla spår och ett enskilt spår.

INFO

Växling av tidsdisplay

Växla mellan spelad tid för aktuellt spår, återstående tid för aktuellt spår och återstående tid för alla spår.

Spela upp ett visst spår (Direktsökning)

Använd 0 – 9, +10 för att välja spår.

Bracket Open Exempel Bracket Close

Spår 4: Tryck på 4 om du vill välja spår 4.

Spår 12 : Tryck på +10 och 2 i följd om du vill välja spår 12.

Tillbaka upp