Avspelning

RDS-sökning

RDS är en sändningstjänst som gör att en station kan sända tilläggsinformation ihop med den vanliga radioprogramsignalen.

Använd denna funktion för att automatiskt ställa in FM stationer som erbjuder RDS-tjänsten.

Observera att RDS-funktionen endast fungerar då RDS-kompatibla stationer tas emot.

Tryck på OPTION när FM tas emot.

En meny med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “RDS-sökning” och tryck därefter på ENTER.

Sökningen efter RDS-stationer börjar automatiskt.

Displayen byter mellan Namn på programtjänst, Frekvens, Programtyp och Radiotext när du trycker på INFO.

Tillvägagångssätten som beskrivs nedan med hjälp av “RDS-sökning” kan inte användas i områden som inte har RDS-sändningar.

Tillbaka upp