Avspelning

Nätverkskontroll

Tillåter nätverkskommunikation i standby-läge.

På:

Nätverket är på i standbyläge. Huvudenheten kan användas med nätverkskompatibel kontroll.

Av
(Standard):

Stäng av nätverksfunktionen i standby-läge.

Vid användning av HEOS App, bör inställningen för “Nätverkskontroll” vara i läget “På”.

OBSERVERA

När “Nätverkskontroll” är inställt på “På” förbrukar enheten mer standby-ström.

Tillbaka upp