Avspelning

Ansluta bi-amp

Anslutningen till två förstärkare ansluter olika förstärkare till diskant- och subwooferuttagen på en högtalare som stöder dubbla förstärkare. Denna anslutning separerar bashögtalarens och diskanthögtalarens funktioner för att minimera störningar dem emellan och förbättra ljudkvaliteten.

Conne SP biamp MCR612

Ställ in “Högtalarkonfiguration”–“Förstärkarläge” i inställningsmenyn till “Bi-Amp” när du använder den här anslutningen. länk

OBSERVERA

Se till att kortslutningsplattan eller kabeln mellan högtalarens woofer- och tweeterkontakter tas bort när bi-amp-anslutningen görs.

Tillbaka upp