Avspelning

Radiotext

RT gör det möjligt för RDS-stationer att sända textmeddelanden, som visas på displayen.

Då läget RT är på och en RDS-station som inte har RT-tjänst är inställd visas “NO TEXT” på displayen.

Tillbaka upp