Avspelning

Larm

Ljud från inställd ingångskälla kan spelas upp på ett särskilt klockslag. Använd detta för att aktivera uppspelning vid samma klockslag varje dag eller för att programmera alarmet en viss veckodag.

Larm 1

På:

Aktiverar Larm 1.

Av:

Inaktiverar Larm 1.

Larm 2

På:

Aktiverar Larm 2.

Av:

Inaktiverar Larm 2.

Ändra larm

Används för att ändra Larm 1 eller Larm 2.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Larm 1” eller “Larm 2”, tryck därefter på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att ställa in larmets starttid och tryck sedan på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att ändra till önskad inställning, tryck därefter på ENTER.

Aldrig:

Alarmet upprepas inte. (endast ett tillfälle)

Varje dag:

Alarmet upprepas varje dag.

Veckodagar:

Alarmet upprepas endast på veckodagar (måndag till fredag).

Helger:

Alarmet upprepas endast på helgdagar (lördag, söndag).

Anpassad:

Används för att konfigurera alarmet separat för varje veckodag. Alarmet upprepas endast på de dagar som är aktiverade.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja ingångskälla och tryck sedan på ENTER.

CD / Tuner / Optical In 1 / Optical In 2 / Analog In

Välj ett förvalsnummer när “Tuner” har valts.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja volym “00 – 100” och tryck sedan på ENTER.

När “Klar!” visas på displayen är inställningen klar.

Tillbaka upp