Avspelning

Återställ

Utför denna procedur om visningen på displayen eller användningen inte är normal. Återställer innehållet under varje inställning till fabriksinställningarna. Gör om inställningarna.

Återställ till fabriksinställningar:

Enheten är initierad.

Avbryt:

Enheten är inte initierad.

Tillbaka upp