Avspelning

trådlöst

Wi-Fi-funktionen kan stoppas för att förhindra brus som påverkar ljudkvaliteten. Genom att ansluta den här enheten till nätverket via trådbundet LAN kan hög ljudkvalitet åstadkommas.

Aktiverad
(Standard):

Aktiverar Wi-Fi-funktionen.

Avaktiverad:

Inaktiverar Wi-Fi-funktionen.

Tillbaka upp