Avspelning

Eget namn

Eget namn är namnet som visas för apparaten i nätverket. Du kan ändra Eget namn efter eget önskemål.

Eget namn

Välj eget namn i listan.

När du väljer “Övriga” kan du ändra eget namn efter eget önskemål.

Aktuellt lättläst namn / Home Theater / Living Room / Family Room / Guest Room / Kitchen / Dining Room / Master Bedroom / Bedroom / Den / Office / Marantz M-CR612 / Övriga

Upp till 30 tecken kan anges.

Information om hur du matar in tecken finns på Ange teckenlänk.

Standardinställningen för Eget namn vid första användningstillfället är “Marantz M-CR612”.

Tillbaka upp