Avspelning

Förväntat ljud hörs inte

Volymen höjs inte.

Maxvolymen är för lågt inställd. Ange maxvolymen med hjälp av “Max volym” på menyn. länk

Hörlursvolymen är låg.

Byt “Hörlursförstärkning” till “Hög” om du använder hörlurar med hög impedans eller låg känslighet.
länk

Vänster och höger kanal är inte balanserade.

Tryck på DBB/TONE-knappen på fjärrkontrollen för att justera “Balans”. länk

Det hörs inget ljud från subwooferhögtalaren.

Kontrollera subwooferns anslutningar. länk

Slå på strömmen till subwooferhögtalaren.

Inställda värden visas inte i “Dynamic Bass Boost”, “Bas” och “Diskant”.

“Dynamic Bass Boost”-, “Bas”- och “Diskant”-inställningarna påverkar inte utgångsljudet eller subwooferutgången.

Tryck på DBB/TONE-knappen på fjärrkontrollen för att ställa in “Av” på “Source Direct”. länk

Tillbaka upp