Avspelning

Stänga av ljudet tillfälligt (Ljuddämpning)

Tryck på MUTE  Icon MUTE Mz .

“Mute” visas på displayen.

För att stänga av ljuddämpningen kan du antingen justera volymen eller trycka på MUTE Icon MUTE Mz igen.

Tillbaka upp