Avspelning

Använda piltangenterna

Visa inmatningsskärmen.

När du vill ändra ett tecken använder du White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att ställa markören på det tecken du vill ändra.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att byta tecken.

Tecknen som kan matas in visas nedan.

Character code2 ND8006
Upprepa steg 2 för att mata in tecken och tryck sedan på ENTER för att registrera.

Tryck på CLEAR för att radera det tecken som för närvarande är valt.

Tryck på CLEAR och håll inne i minst 3 sekunder för att radera samtliga tecken.

Tryck på Skip-Right för att infoga ett blanksteg.

Tillbaka upp