Avspelning

Anslutning

Välj om hemmanätverket ska anslutas till ett trådlöst LAN eller ett trådanslutet LAN.
När du ansluter till nätverket via trådanslutet LAN väljer du “via kabel” när du har anslutit en LAN-kabel.
När du ansluter till nätverket via trådlöst LAN ska du välja “Wi-Fi” och konfigurera “Wi-Fi inställningar”. länk

Wi-Fi:

Använd funktionen för trådlöst LAN (Wi-Fi) för att ansluta till ett nätverk.

via kabel:

Använd en LAN-kabel för att ansluta till ett nätverk.

Wi-Fi-inst.

Anslut till en router för trådlöst LAN (Wi-Fi).
Routern kan anslutas på följande sätt. Använd den anslutningsmetod som passar din hemmamiljö.

“Wi-Fi-inst.” visas inte i inställningsmenyn när “Anslutning” i inställningsmenyn är inställt på “via kabel”.

Sök automatiskt

Välj det nätverk som du vill ansluta till från listan över tillgängliga nätverk som visas på bildskärmen.

Välj det nätverk du vill ansluta till från listan med trådlösa nätverk.

Välj “Sök igen” om nätverket inte kan hittas.

Ange ditt lösenord och tryck på ENTER.

Dela Wi-Fi-inställning från en iOS-enhet

Använd din iOS-enhet (iPhone/iPod/iPad) för att ansluta till nätverket. Genom att ansluta din iOS-enhet till den här enheten via Wi-Fi kan den automatiskt anslutas till samma nätverk som enheten.

Välj “Dela Wi-Fi-inställning från en iOS-enhet” på bildskärmen.
Kolla så att din iOS-enhet är ansluten till den trådlösa LAN (Wi-Fi) -routern och välj “Marantz M-CR612” från “STÄLL IN NY AIRPLAY-HÖGTALARE...” längst ner på Wi-Fi-konfigurationsskärmen för din iOS-enhet.
Peka på “Nästa” på skärmen på din iOS-enhet.

iOS-enhetens inbyggda programvara måste stödja iOS 7 eller senare.

WPS-router

Använd en WPS-kompatibel router för att ansluta med tryckknappsmetoden.

Välj “WPS-router” på bildskärmen.
Byt till WPS-läget genom att trycka på WPS-knappen på den router du vill ansluta till.

Tiden som gäller efter knapptryckningen varierar beroende på router.

Tryck på ENTER inom 2 minuter.

Manuellt

Ange namnet (SSID) och lösenordet för det nätverk som du vill ansluta till.

Gör följande inställningar.

SSID:

Ange namnet på det trådlösa nätverket (SSID).

Säkerhet:

Välj krypteringsmetod efter krypteringsinställningen för den åtkomstpunkt du använder.

Lösenord:

Ange lösenordet.

Välj “Testa anslutning” när inställningarna är klara.

Inställningarna för trådlöst LAN (Wi-Fi) på den här enheten kan även konfigureras via en PC eller surfplatta som stöder anslutning via trådlöst LAN.

Håll knapparna INPUT och BACK på huvudenheten nedtryckta i minst 3 sekunder när enhetens ström är på.
Anslut till samma trådlösa LAN som datorn eller surfplattan använder för “Marantz M-CR612” när meddelandet “Anslut din Wi-Fi-enhet till Wi-Fi-nätverket “Marantz M-CR612”” visas på skärmen.
Starta webbläsaren och ange “192.168.1.16/settings/” som URL.
Använd webbläsaren för att ange inställningarna, välj “Save Settings” och avsluta sedan inställningarna.

Ange “1” som standardnyckel på routern vid anslutning till ett WEP-krypterat nätverk. (Standardnyckeln på enheten är låst till “1”.)

Tillbaka upp