Avspelning

Spelar upp HEOS-favoriter

Tryck på FAVORITES CALL.

“HEOS-favoriter” visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja vilket innehåll du vill spela upp och tryck sedan på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Spela nu” och tryck därefter på ENTER.

Du kan välja vilket innehåll du vill spela upp från din HEOS-favoriter genom att trycka på 0–9 och +10.

Tillbaka upp