Avspelning

Ansluta högtalarkablarna

Anslut högtalarkabeln till + högtalaranslutningen (röd) och – högtalaranslutningen (svart).

Skala av ca 10 mm av isoleringen från högtalarkabelns ände och snurra sedan ihop ledningarna ordentligt.
Conn spCable1
Lossa högtalarkontakten genom att vrida den moturs.
Conne MCR611 SP cable 1
Sätt i högtalarkabelns ledning i fästet på högtalarkontakten.
Conne MCR611 SP cable 2
Dra fast högtalarkontakten genom att vrida den medurs.
Conne MCR611 SP cable 3

Tillbaka upp