Avspelning

Sökassistans

Mottagningsintensiteten för den valda stationen visas. Gör detta om din föredragna station inte kan tas emot.

Cursor Tuning Aid
Använd shirosankaku och shirosankaku-Reverse för att välja en frekvens. Det tar ungefär 4-5 sekunder för att visa korrekt mottagningsintensitet ( Reception intensity ) efter att en frekvens har valts.
Vid behov ska antennens position justeras så att mottagningens intensitet ( Reception intensity ) är till höger om gränsvärden ( Limit line ). Stationen kan nu tas emot.
Tryck på ENTER för att välja station och lämna “Sökassistans”.

Tillbaka upp