Avspelning

TP-sökning

TP identifierar program som sänder trafikinformation.

Via denna funktion kan du snabbt ta reda på det aktuella trafikläget innan du åker hemifrån.

Använd denna funktion för att söka efter RDS-stationer som sänder trafikinformation (s.k. TP-stationer).

Tryck på OPTION när FM tas emot.

En meny med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “TP-sökning” och tryck därefter på ENTER.

Starta TP-sökningen automatiskt.

Tillbaka upp