Fjärrkontroller

Den medföljande fjärrkontrollen kan användas för att styra förstärkare från Marantz. Om du behöver hjälp med att använda fjärrkontrollen kan du även titta de andra apparaternas bruksanvisningar.

Fjärrkontrollen kanske inte kan styra vissa enheter.

POWER-knapp ( Power Button )

Med den här knappen slår du på/av strömmen (standby). länk

SLEEP-knapp

Med den här knappen ställer du in insomningstimern. länk

Ingångsväljare

Används för att välja ingångskälla. länk

FAVORITES ADD/CALL-knappar

Tryck på ADD-knappen för att lägga till radiokanaler eller filer till favoritlistan.

Tryck på CALL-knappen för att lyssna på en radiostation eller en fil som har sparats i favoritlistan. länk

Systemknappar

Används för uppspelningsrelaterade funktioner. länklänklänk

Överhoppningsknappar ( Skip-Left , Skip-Right )

Play-knapp ( Triangle Right / Pause )

Knappar för snabbt bakåt / snabbt framåt ( Rewind , Forward )

Stopp-knapp ( Square Black )

Informationsknapp (INFO)

Används för att byta information på uppspelningsskärmen mellan till exempel albumnamn och titelnamn. länk, länk, länk, länk

Ingångsväljare (INPUT kurosankaku Sankaku-Reverse )

Med den här byter du ingångskällan till förstärkaren som är ansluten till den här enheten. länk

MUTE-knapp ( Silent )

Med den här dämpar du ljudet till förstärkaren som är ansluten till den här enheten.

TOP MENU-knapp

För att återvända till början av menyn.

Markörknappar ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right )

Med dessa väljer du inställningar. länk, länk. länk, länk

Sökknapp (SRCH)

Används för att visa sökmenyn.
länklänklänk

Siffertangenter (0 – 9, +10)

Dessa används för att mata in bokstäver och siffror i enheten. länk, länk

DIMMER-knapp

Justerar ljusstyrkan på den här enheten. länk

RANDOM-knapp ( Icon RANDOM )

Växlar till slumpmässig uppspelning. länk, länk,länk

AMP POWER-knapp ( Power Button )

Med den här sätter du på/stänger av förstärkaren som är ansluten till den här enheten.

Volymjusteringsknappar för förstärkaren (VOLUME kurosankaku Sankaku-Reverse )

Med den här ändrar du volymen på förstärkaren som är ansluten till den här enheten.

MODE-knapp

Används för att byta uppspelningsläge. länk, länk

ENTER-knapp

Med den här knappen bekräftar du inställningar. länk, länk, länk, länk, länk

SETUP-knapp

Inställningsmenyn visas på displayen. länk

CLEAR-knapp

Används för att avbryta inställningarna. länk

Knapp för digitala utsignaler (DIG. OUT)

Växlar digital ljudutsignal mellan på/av.
länk

REPEAT-knapp ( Repeat )

Används för att välja upprepad uppspelning. länklänklänk

Tillbaka upp