AirPlay-funktionen

Musikfiler som sparats på en iPhone, iPod touch, iPad eller iTunes kan spelas upp på den här enheten via nätverket.

Källingången byts till “AirPlay” när AirPlay-uppspelning startas.

Du kan stoppa AirPlay-uppspelning genom att trycka på White-Arrow-Left -knappen eller välja en annan ingångskälla.

För att se artistens namn och albumets namn samtidigt trycker du på INFO.

För information om hur iTunes används, se även Hjälpen för iTunes.

Skärmbilden kan variera beroende på OS- och programvaruversionerna.

När du ansluter en iPod till USB-anslutningen när AirPlay används stoppas uppspelningen via AirPlay.

Tillbaka upp