Avlägsna en USB-minnesenhet

Tryck på POWER Power Button för att välja Standby-läget.
Kontrollera att kommunikationsindikatorn på USB-minnesenheten inte blinkar och koppla ur USB-minnesenheten.
OBSERVERA

Avlägsna inte USB-minnesenheten från den här enheten om kommunikationsindikatorn på USB-minnesenheten blinkar. Gör du det kan antingen USB-minnesenheten eller filerna på USB-minnesenheten skadas.

Tillbaka upp