Tips

Jag vill ha analogt ljud av högre kvalitet

Tryck på DIG. OUT på fjärrkontrollen för att stänga av utmatning på den digitala ljudutgången. länk

Tryck på DIMMER-knappen för att stänga av displayen. länk

Jag vill att filnamn m.m. ska visas på enhetens display för den fil som håller på att spelas upp på iPoden

Tryck på MODE-knappen för att ställa in Remote iPod-läget. länk

Jag vill spela upp WAV-filer

Enheten kan spela upp WAV-filer som finns på ett USB-minne. länk

Enkla funktioner då strömmen är av

Tryck på Triangle Right eller Triangle Right / Pause -knappen för att automatiskt slå på strömmen till enheten och starta uppspelning från senast valda ingångskälla.

Om “Nätverkskontroll” funktionen är inställd på “På” går det att göra uppspelningar och annat via AirPlay, App eller webbkontrollfunktionen.

Tillbaka upp