Spela upp filer som har lagrats på en dator eller NAS

Apparaten är kompatibel med MP3 ID3-Tag (Ver. 2) standarden.

Apparaten är kompatibel med WMA META-taggar.

Om bildstorleken (pixlar) för ett albumomslag överstiger 500 × 500 (WMA/MP3/WAV/FLAC) eller 349 × 349 (MPEG-4 AAC), så kanske musiken inte spelas upp riktigt.

Det krävs en server eller servermjukvara som är kompatibel distribution av de motsvarande filformaten för att kunna spela musikfiler via ett nätverk.

Specifikation och stödda filer

Samplingsfrekvens

Överföringslängd

Filnamnsförlängning

WMA
(Windows Media Audio)∗1

32/44,1/48 kHz

48 – 192 kbps

.wma

MP3
(MPEG-1 Audio Layer-3)

32/44,1/48 kHz

32 – 320 kbps

.mp3

WAV

32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz

.wav

MPEG-4 AAC∗1

32/44,1/48 kHz

16 – 320 kbps

.aac/
.m4a/
.mp4

FLAC
(Free Lossless Audio Codec)

32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz

.flac

ALAC
(Apple Lossless Audio Codec)∗2 ∗3

32/44,1/48/
88,2/96 kHz

.m4a

AIFF

32/44,1/48/
88,2/96/176,4/
192 kHz

.aif/
.aiff

DSD (2-kanaler)

2,8/5,6 MHz

.dsf/
.dff

Du kan bara spela filer som inte skyddas av upphovsrätt med den här apparaten.
Innehåll som laddas ner från betalsajter på Internet är kopieringsskyddade. Även filer som kodats med WMA-format när de rippats från en CD, etc., på en dator kan vara copyright-skyddade, beroende på datorns inställningar.

Copyright [2012] [D&M Holdings. Inc.] Licensierad under Apache License, version 2.0 (“licensen”); du får inte använda denna fil på annat sätt än vad som anges i licensen. Du kan hämta en kopia av licensavtalet på
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Du kan bara spela upp filer som spelats in i stereo.

OBSERVERA

Variabel överföringshastighet (VBR) stöds inte (om uppspelning är möjligt kommer klockan på skärmen att gå snabbare/långsammare).

Tillbaka upp