Stänga av digitala utsignaler

När du stänger av digitala ljudutsignaler minskar bruset som påverkar ljudkvaliteten så att du får bättre ljudkvalitet på uppspelningen.

Tryck på DIG. OUT.

Den digitala ljudutsignalen byter mellan på och av när du trycker på knappen.

När den digitala utsignalen är avstängd lyser “DIG. OUT OFF”-indikatorn på displayen.

Tillbaka upp