Bakpanelen

AUDIO OUT-anslutningar

Används för att ansluta enheter med analoga ljudingångar eller en extern effektförstärkare. länk

FLASHER IN-uttag

Används för anslutning av en kontrollåda, mm. länk

DIGITAL AUDIO OUT-anslutningar

Används för att ansluta en AV-mottagare eller D/A-konverterare med digital ingång. länk

DIGITAL AUDIO IN-anslutningar

Används för anslutning av en dator eller av enheter som har digitala ljudutgångar. länk

NETWORK-anslutning

Används för att ansluta en LAN-kabel då man ansluter till ett trådanslutet LAN. länk

Utgångs-/ingångsanslutningar för fjärrkontroll (REMOTE CONTROL IN/OUT)

Används för anslutning av Marantz-förstärkare som är kompatibla med fjärrkontrollfunktionen. länk

EXTERNAL/INTERNAL-knapp

Ställ knappen på “EXTERNAL” om du vill styra enheten genom att rikta fjärrkontrollen mot förstärkaren som är ansluten till enheten via fjärrkontrollanslutningen.
länk

RS-232C-anslutning

Används för att ansluta automatiska kontroller för hemmet med RS-232C-uttag. länk

Elanslutning (AC IN)

Används för anslutning av nätkabeln. länk

Tillbaka upp