Ansluta till en enhet som har ingångar för digitalt ljud

Anslutningen används för att sända ut digitala ljudsignaler från den här enheten och konvertera signalerna för uppspelning med D/A-konverteraren på en ansluten enhet.

OBSERVERA

Digitala ljudutsignaler stängs av under uppspelning av USB-DAC (DSD-signaler samt linjära PCM-signaler med samplingsfrekvensen 32 kHz).

Använd Digital Out-knappen för att sätta på/stänga av digitala ljudutsignaler. länk

Tillbaka upp