Välja ingångskälla

Välj ingångskälla med fjärrkontrollen

Tryck på ingångsväljaren för den källa som ska spelas upp.

Du kan i detta fall välja önskad ingångskälla direkt.

Välj ingångskälla med huvudenheten

Tryck på INPUT.

Ingångskällan byts varje gång knappen trycks in.

Tillbaka upp