Spela upp från en iPod

Tryck på USB för att byta ingångskälla till “USB”.
Anslut iPoden till USB-porten. länk
Använd iPod:en och visa informationen direkt på iPod-skärmen när du spelar musik.
Tryck på MODE för att välja visningsläge.

Visningsläget växlas varje gång du trycker på MODE.

Det finns två lägen för att visa innehåll som sparats på en iPod.

Fjärrläge:

Visa iPod-information på enhetens display.

Direct mode
(Standard):

Visa iPod-information på iPodens display.

Valbart läge

Fjärrläge

Direct mode

Visningsplats

Huvudenhet
Visning

iPod
Visning

Avspelbara filer

Musikfil

check_mark

check_mark

Videofil

check_mark Flower Mark

Aktiva knappar

Fjärrkontroll (Den här enheten)

check_mark

check_mark

iPod

check_mark

Endast ljudet spelas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja och tryck sedan på ENTER för att välja vilken musikfil som ska spelas.
Tryck på Triangle Right / Pause .

Uppspelning startar.

OBSERVERA

Marantz påtar sig inte något som helst ansvar för förlust av iPod-data.

Det kan, beroende på typen av iPod eller programvaruversionen, hända att vissa funktioner inte fungerar.

iPod-användning

Funktionsknappar

Funktion

MODE

Byter mellan fjärrläget och direktläget

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Styra markör (Upp/Ner)

White-Arrow-Left

Visa menyn / Återgå till föregående meny

ENTER eller White-Arrow-Right

Ange inställning/uppspelning

Skip-Left , Skip-Right

Överhoppningssökning (köa)

Rewind , Forward

Manuell sökning (snabbt bakåt/snabbt framåt)

Triangle Right / Pause

Avspelning / Paus

Square Black

Stopp

REPEAT Repeat

Upprepad uppspelning länk

RANDOM Icon RANDOM

Blandad uppspelning länk

Växla displayen

Tryck på INFO under uppspelning.

Byt mellan låtnamn, artistnamn och albumnamn.

Tillbaka upp