Använda sömntimern

Använd den här funktionen för att automatiskt byta kraftläge till Standby-läget efter en viss tid (minuter).

Tryck på SLEEP under uppspelning och välj tid.

Insomningstimern kan väljas till upp till 90 minuter i steg av 10 minuter.

Efter ungefär 3 sekunder anges inställningen och displayen visar det som fanns där innan.

Avbryta sömntimern

Tryck antingen på SLEEP eller på POWER Power Button för att ställa in “Sleep Triangle Right OFF”.

För att kontrollera tiden som återstår tills insomningstimern aktiveras

Trycker du på SLEEP.

Tillbaka upp